קבוצת ברן
חברת ההנדסה
הגדולה בישראל

0
מיליון ש״ח רווח נקי
0
מיליון ש״ח רווח גולמי
0
מיליון ש״ח הכנסות
0
מיליון ש״ח הון עצמי
0
מיליון ש״ח תזרים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון
0
מיליון ש״ח EBITDA
0
מיליון ש״ח EBITDA
0
מיליון ש״ח תזרים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון

כל הנתונים נכונים לשנת 2023

מעבר לצפייה
בפרטי מניה מלאים

סימול: ברן

מחיר מניה:

₪11.09

שינוי: 4.13%

מחזור מסחר ע.נ: 66.50

שווי שוק באלפי ש"ח: ₪230,547,226.41

עודכן לאחרונה ב: 11-07-2024 17:24

דוח כספי אחרון

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו"חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה