תיאור משרה:
ניהול מעקב וקידום תכניות מפורטות ומתאריות, סקרים ועבודות תכנון אחרות, היזומות ע"י רמ"י, וכן מתן הנחיות מקצועיות ותכנוניות עבורן, לצוותי התכנון.
סיוע בקידום התכניות בהליכים הסטטוטוריים מול מוסדות התכנון, וכן טיפול בהסרת חסמי תכנון.
קידום והפעלה של יוזמות תכנון חדשות, עריכה, תיאום והגשת בקשות לפרויקטים חדשים ועדכון פרויקטים קיימים, לוועדת ההרשאות לתכנון ולוועדה לאישור סקרי היתכנות.
קידום והרחבת הפעילות וההתמחות בתחום תכניות למרקמים בנויים, ויישום החלטות.
השתתפות בישיבות ודיוני סטטוס של ועדות וצוותי מעקב והיגוי, וועדות סטטוטוריות לפי הצורך, וניהול מעקב ביצוע של ההחלטות והמטלות הנגזרות מהן.
עבודה מול יחידות הרשות השונות חברות מתכננות, חברות סקרים, חברות לשמירה תכנונית, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ויזמים, ומול גורמי חוץ.
בדיקה ואישור ביצוע אבני דרך, חשבונות ואישורים לפרויקטים השונים.
עדכון נתוני התכנון במערכות ובמסדי הנתונים של הרשות.
ריכוז מסמכים מקצועיים וניירות עמדה לתכניות, הנדרשות ע"י ועדות התכנון, וכן עריכת בדיקות ומסמכים בנושאים תכנוניים וקנייניים הנדרשים מול יחידות המרחב השונות, ועוד.
הפקת פרוטוקולים, מפות, מצגות ודו"חות מעקב ובקרה לפי דרישה. שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות תפקיד:

  • תואר אקדמי בגיאוגרפיה או באדריכלות, או בתכנון ערים ואזורים על הגדרותיו השונות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה לפי חוק.
  • ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום התכנון העירוני והאזורי.
או:
  • הנדסאי/ת במקצועות התכנון והבניה.
  • בעל/ת ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום התכנון העירוני והאזורי.
  • ניסיון בתכנון במרחב יו"ש – יתרון

 

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו"חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה