גז

ואנרגיה

קבוצת ברן מספקת שירותים מקצועיים בארץ ובעולם בסטנדרט הגבוה ביותר לפרויקטים בתחומי הגז והאנרגיה. הפרויקטים כוללים מעטפת פתרונות מלאה של ייזום, תכנון, ביצוע, ניהול, תיאום, הסמכה והפעלה.

יחידת הגז הטבעי בברן מהווה שחקן מרכזי בשוק האנרגיה הישראלי בכלל, ובתחום הגז הטבעי בפרט. במסגרת פעילות היחידות בוצע בעבר ומבוצע בהווה תכנון לצנרת אורכית בלחץ גבוה עבור חברת ההולכה 'נתיבי הגז הטבעי לישראל', וכן עבור תחנות הגפה ומערכות להפחתת לחץ ומניה. בנוסף, בוצעו פרויקטים רבים עבור חברות החלוקה אשר פורסות צנרת בלחץ נמוך על מנת לספק גז לקהל לקוחות רחב.

יחידת הגז מתמחה גם בניהול ופיקוח עבור פרויקטים של נתג"ז, למשל פרויקט הקמת תחנת PRMS (הפחתת לחץ ומניה) בסמוך לתחנת הכוח רוטנברג לצורך הסבת תחנת הכוח משימוש בפחם מזהם לגז טבעי. יחידת הגז הטבעי כוללת מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון נרחב וידע אשר הצטבר לאורך השנים בתחום הגז הטבעי, כמו גם יכולות מוכחות בתחום הסטטוטוריקה והרישוי, אשר באות לידי ביטוי בהכנת תכניות מתאר ארציות, תב"עות, הוצאת היתרי בניה ומתן שירותי יעוץ לגורמים שונים.

הפרויקטים שלנו

הכפלת קו צפית קריית גת וקו באר טוביה - "18+36"

נתג"ז

תחנת קבלה לגז טבעי

EMG

הרחבת תחנת הגפה דור

נתג"ז

חוות מיכלים

תש"א

תחנת כוח באשקלון

דוראד אנרגיה

אלון תבור תחנת דחיסה ופריקה CNG

סופרגז

PRMS בתחנת כוח חגית

נתג"ז

תחנת דחיסה למיכליות CNG – אלון תבור

סופרגז טבעי

פרויקט הקו המזרחי

נתג"ז

תחנות הגפה (Block valve station) לגז טבעי

נתג"ז

תחנת PRMS (הפחתת לחץ ומניה) - אשכול

נתג"ז

תחנת PRMS (הפחתת לחץ ומניה) - בזן

נתג"ז

הסבת תחנת הכוח רוטנברג באשקלון לשימוש בגז טבעי במקום פחם מזהם

חברת החשמל

תחנת CNG והסבת מפעל פניציה ציפורית

סופרגז טבעי

אנגולה

תחנת PRMS (הפחתת לחץ ומניה) – אורות רבין חדרה

נתג״ז

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו"חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה