מים

וחקלאות

קבוצת ברן חרטה על דגלה את נושא הקיימות ושמירה על הסביבה, בין היתר באמצעות יישום  טכנולוגיות מים וחקלאות ישראליות ומימושם בפרויקטים מקומיים וגלובליים.

קבוצת ברן מספקת שירותים מקצועיים בארץ ובעולם בסטנדרט הגבוה ביותר לפרויקטים בתחומי המים, החקלאות והאגרו-טק. הפרויקטים כוללים מעטפת פתרונות מלאה (ONE STOP SHOP) של תכנון, ביצוע, ניהול, תיאום, הסמכה והפעלה.

הניסיון של קבוצת ברן בולט גם בתכנון והקמה של מתקני קצה כגון:

ברן מספקת תשתיות לאספקת מים וקולחים לשתייה, לחקלאות ולתעשייה, הכוללים קווי אספקה, תחנות שאיבה, מתקני טיפול מתקני איגום, הולכת ביוב ומערכות ניקוז בארץ ובעולם.

כדאי לדעת! קבוצת ברן בעלת יכולות מימון פרויקטים בתחום תשתיות הולכת המים אותם היא משיגה באמצעות יחידת המימון של הקבוצה. יכולות הקבוצה מתחילות בייזום וממשיכות עד לתכנון והקמת התשתית, כולל יכולות בניית חבילות מימון לכל פרויקט תשתית.

הפרויקטים שלנו

פרויקט חוף השנהב

מונגוליה

מט"ש רנ"י הסוללים לקוח – הרי נצרת

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו"חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה