An experienced and

leading management team

מאיר דור

מייסד ויו״ר

כחברת ההנדסה הגדולה בישראל, קבוצת ברן מכירה באחריותה לתרומה משמעותית ומתמשכת לשיפור פניה של החברה הישראלית.

בשיתוף פעולה מבורך עם עמותת “אלון ואלה” החברה תורמת ביותר ממובן אחד למרכזים רבים ברחבי הארץ אשר עושים עבודת קודש ומסייעים לאוכלוסיות במצוקה.

מדי חודש נבחרת ומבוצעת פעילות התנדבותית של עובדי החברה במגוון רחב של סוגים ומיקומים. בחודשים האחרונים חולקו ערכות מזון לדרי רחוב בתל אביב, שופץ ללא הכר מעון לנערות חוסות אשר חוו פגיעה מינית, שופץ בית מחסה לנוער בסיכון בבית השחף.

״ברן גאה בעשייה, ותמשיך להיות חלק מהחוויה הישראלית, לתרום מיכולותיה הכלכליות, האישיות והמקצועיות לרווחתם של אלה שהחיים לא האירו להם פנים!״

Meir Dor

Founder and Chairman

Izek Frank

CEO, Baran Group

Zohar Nevo

CEO, Baran Israel

Ronen Citer

CEO, Baran EPCO

Tamir Sagi

CFO

Ornit Barak

VP of Human Resources

Hezy Haim

CEO Baran Energy

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו”חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה